Acest site folosește cookie-uri. Acestea ne ajută să oferim o experiență vizuală și funcțională optimă. Prin navigarea pe acest site vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate pentru utilizatorii website-ului www.carmangeriamoldovan.ro

SC Cosm-Fan Carmangerie SRL respectă dreptul dumneavoastră la confidențialitate. Această politică rezumă informațiile identificabile personal pe care le putem colecta prin intermediul website-ului și modul în care putem utiliza aceste date. SC Cosm-Fan Carmangerie SRL va culege numai informații pe care dumneavoastră le oferiți în mod voluntar.

Datele personale

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail sau alte date cu caracter personal în măsura în care acestea sunt trimise de către vizitator la adresa contact@carmangeriamoldovan.ro. De asemenea, datele de mai sus sunt colectate de SC Cosm-Fan Carmangerie SRL în măsura în care aceste date sunt comunicate de vizitator prin telefon.

Prin completarea și trimiterea formularelor puse la dispoziția vizitatorilor pe website cu date personale, aceștia își dau în mod expres și nemijlocit consimțământul asupra prelucrării acestor date în vederea realizării scopurilor/obiectivelor înscrise pe website în legătură cu respectivul formular. SC Cosm-Fan Carmangerie SRL și/sau împuterniciții săi vor utiliza aceste informații pentru a răspunde cererii de informații a vizitatorilor sau în scopurile care sunt prezentate pe website. Aceste date pot fi utilizate pentru a contacta utilizatorii în scopurile pentru care aceștia le-au furnizat.

Datele cu caracter personal furnizate de către utilizator pe acest website nu vor fi transferate către nicio terță parte cu excepția împuterniciților SC Cosm-Fan Carmangerie SRL sau în cazul în care se specifică altfel în formularul sau informațiile existente pe website. Periodic, aceste informații vor putea fi folosite pentru o mai bună înțelegere a necesităților utilizatorilor și pentru a îmbunătăți produsele și serviciile aparținând proprietarului website-ului. Este posibil ca aceste informații să fie utilizate pentru a contacta utilizatorii.

Proprietarul acestui site va asigura utilizatorilor dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în M.Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată pe adresa: SC Cosm-Fan Carmangerie SRL , str. 1 mai nr. 40, sat Sânnicoară, comuna Apahida, județul Cluj, în atenţia departamentului Marketing.

Preluarea și prelucrarea anonimă a datelor

Puteți vizita acest website fără a ne comunica identitatea dumneavoastră. Vom culege informații informații generale, precum tipul de browser pe care îl utilizați, fișierele pe care le solicitați și numele domeniului și țara din care solicitați informațiile. Aceste informații pot fi folosite în scopuri statistice; veți rămâne un utilizator anonim.

Transmiterea datelor la terți

SC Cosm-Fan Carmangerie SRL respectă dreptul dumneavoastră la confidențialitate. Transmiterea datelor către terți (alții decât împuterniciții SC Cosm-Fan Carmangerie SRL ) prin vânzarea, închirierea, schimbarea sau prin orice altă modalitate a acestora, nu se va face decât în cazul în care există acordul ferm al persoanei care a transmis aceste date.

Siguranța datelor trimise de dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Înainte de a fi transmise pe internet, acestea vor fi securizate. De asemenea, în vederea asigurării confidențialității și integrităţii datelor cu caracter personal, SC Cosm-Fan Carmangerie SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Cookies

Unele dintre paginile noastre de web pot conţine fisiere temporare („cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de web şi memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă „recunoască” atunci când vizitaţi website-ul în viitor. Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către dumneavoastră.

Acordul utilizatorului

Prin folosirea oricăror mijloace automate de transmitere a informației (i.e: opțiuni de genul„sunt de acord”, „ok”,„trimite”, etc), utilizatorul confirmă că a citit și înțeles prezenta Politică de confidențialitate și că este de acord cu conținutul acesteia. Pentru orice nelămuriri cu privire la conținutul acesteia, utilizatorul este rugat să se adreseze la telefonul consumatorului menționat în secțiunea „Contact” de pe acest website.