Acest site folosește cookie-uri. Acestea ne ajută să oferim o experiență vizuală și funcțională optimă. Prin navigarea pe acest site vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

Acceptarea condițiilor

Prin accesarea acestui website și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Proprietatea intelectuală

Materialele conținute și drepturile de proprietate intelectuală aferente publicate pe acest website aparțin sau se află sunt licența SC Cosm-Fan Carmangerie SRL și sunt protejate de lege. Folosirea textelor și a informațiilor de pe acest website este permisă doar cu acordul SC Cosm-Fan Carmangerie SRL . Orice copie documentelor, materialelor sau informațiilor preluate de pe website fără acordul SC Cosm-Fan Carmangerie SRL trebuie să includă înștiințarea de copyright.

Orice încălcare a acestor prevederi atrage răspunderea potrivit legii. Utilizarea textelor și a datelor în condițiile de mai sus nu permite folosirea designului și a layout-ului sau a imaginilor publicate pe website. Elemente singulare aflate pe acest website sunt protejate de dreptul de autor (i.e. copyright).

Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau incorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri. Logo-urile, fonturile și alte mărci de serviciu (denumite colectiv „Mărci’’) ce apar pe acest website aparțin SC Cosm-Fan Carmangerie SRL . Este interzisă folosirea sau folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document.

Nimic din ceea ce este conținut în acest website nu poate fi subînțeles ca oferind utilizatorului, implicit sau în vreun alt fel, o licență de folosire, marcă de înregistrare, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, toate acestea aparținând proprietarului acestui website.

Nici o parte din acest website nu poate fi reprodusaă, retransmisă ori stocată pe un alt website sau printr-un alt sistem electronic de înregistrare.

Imagini provenind de la terți

Acest website conține imagini, în special sub forma unor fotografii, care se afla în proprietatea unor terți. Folosirea acestora în scop comercial, fără acceptul proprietarului de drept, este interzisă în mod expres.

Mărci, denumiri, logo-uri

Toate denumirile de produse și alte denumiri aflate pe acest website sunt mărci înregistrate ale SC Cosm-Fan Carmangerie SRL , indiferent dacă sunt marcate sau nu cu simbolul ® ® , ™ sau ©. Folosirea acestora este interzisă terților.

Riscuri

Accesarea website-ului de către un utilizator se face pe propria sa răspundere. Informațiile conținute pe acest website vă sunt oferite ’’ca atare’’, doar pentru scopurile dumneavoastră de informare, fără a oferi vreo garanție de orice fel. Aceste informaţii pot conţine erori tipografice, iar informaţiile vor fi modificate, reactualizate şi şterse fără înştiinţare prealabilă. SC Cosm-Fan Carmangerie SRL își rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări conținutului website-ului. Descărcarea programelor se va face pe risc propriu. Utilizatorul este răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor introduse pe website.

Proprietarul acestui website nu răspunde pentru virușii care afectează sistemul utilizatorului ca urmare a accesării materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.

Linkuri

SC Cosm-Fan Carmangerie SRL nu oferă nicio descriere şi nicio garanţie de orice fel referitoare la orice alt website pe care puteţi alege să îl accesaţi prin prezentului website. Legăturile (linkurile) oferite de SC Cosm-Fan Carmangerie SRL către astfel de website-uri sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră şi nu trebuie considerate a sugera că SC Cosm-Fan Carmangerie SRL aprobă conținutul acelor website-uri de web sau orice conţinut al acestora.

Vă rugam să verificați secțiunile referitoare la condițiile legale și politica de confidențialitate ale website-urilor aparținând proprietarului actualului website sau al unei terțe părți către care face trimitere prezentul website. Proprietarul acestui site își declină orice responsabilitate față de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor existente pe acest site.

SC Cosm-Fan Carmangerie SRL nu va fi în nicio situație responsabil față de nicio persoană pentru orice daune directe, indirecte sau alte tipuri de daune rezultate din accesarea acestui website ca, de exemplu, orice pierdere de profit, întreruperea afacerilor sau pierdere de date, chiar dacă partea nu este avertizată în mod expres asupra posibilității unor astfel de daune.

Folosirea informațiilor

Comunicațiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate ca neconfidențiale, iar proprietarul acestui website poate utiliza informațiile în orice scopuri, incluzând reproducerea și publicarea, precum și utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, în cazul în care cei care accesează documentele produse de proprietarul acestui website intervin cu întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații de acest tip în legătură cu conținutul unui material, aceste informații vor fi considerate drept non-confidențiale, iar proprietarul acestui website nu va avea nici un fel de obligație legată de asemenea informații, având libertatea de a reproduce, utiliza, publica și distribui informațiile respective fără nicio restricție. Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, în orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul și tehnicile menționate în aceste informații.